Az időseket köszöntötték az Idősek Világnapja alkalmából

Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem feledkeznek meg rólam, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb.

Ma délután, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpontban tartotta Idősek világnapi rendezvényét a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete. A rendezvényen elsőként Csukárdi Tibor szavalt, majd Baán Éva, az egyesület elnöke szólt a megjelentekhez, hangsúlyozva, az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletük magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat, annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai. Szükség van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak ők rendelkeznek. 
-,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem feledkeznek meg rólam, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az idős ember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! Az idős ember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó a teste, hanem hogy ki lakik benne!" – idézte Müller Péter gondolatait Idősek napi köszöntőjében Unger Tamás alpolgármester. Mint mondta, a szépkorúak nem azért kelnek fel kora reggel, hogy a munkahelyükre igyekezzenek, nem nehezül a vállukra munkahelyi felelősség terhe. Elvileg nyugodtan élhetnek kedvteléseiknek. Majd így folytatta: „- Hangsúlyozom, csak elvileg! Mert én, saját szüleimet is beleértve, nemigen találok olyan nyugdíjast, akinek nincs sietős, vagy halaszthatatlannak tűnő dolga, vagy kisebb, nagyobb gondja. Van, aki a pénz, a nyugdíj beosztásával küszködik, van, aki betegséggel, van, aki nem győz gyermekein, unokáin segíteni, ennek ellenére úgy érzi, hogy a család terhére van, és van, akit az egyedüllét gyötör…”. 
Az alpolgármester úgy fogalmazott, ezen a napon nem az idősek szociológiai helyzetének elemzésére kell hangsúlyt helyezni, sokkal inkább azt a hálát és felelősségtudatot kell hangsúlyozni, amellyel az előttünk járóknak tartozunk. Hálával azért az elvégzett munkáért és fáradságért, amellyel megteremtették jelenlegi életünk, közösségeink, településünk alapjait, amelyre építkezve jogosan várják el, hogy ezt a hagyatékot méltóképpen kezeljük, hogy érdemesek legyünk rá, azzal a szerény, de jogos fenntartással és felelősséggel, hogy azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy kinek is köszönhetjük ezeket a fundamentumokat. Az alpolgármester végül Márai Sándor Ajándék című művét idézte: „És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet! Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák fülledt illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár visszfényét, a magányt és a lármát! Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, milyen megajándékozott, micsoda bőség, minden napszakban, minden pillanatban! Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földig hajlok, úgy köszönöm meg.”
A köszöntőt követően Baán Éva elmondta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pápai Csoportjának köszönhetően 3080 kilogramm almát osztanak ki az egyesület tagjai között az Idősek Világnapja alkalmából. 
A rendezvényen a győri Akkordeon zenekar szórakoztatta az ünneplő nyugdíjasokat, majd a színházépület előterében zene, tánc és kötetlen beszélgetés zárta a programot.