40 éves a Vajda Lakótelepi Óvoda

Az 1970 – es évek demográfiai növekedése és az új lakótelep megépítése tette indokolttá az óvoda megépítését. Ennek köszönhetően 1976 augusztusában négy csoporttal 100 kisgyermek számára biztosított férőhellyel megnyitotta kapuit az akkori nevén 9-es számú óvoda. 

Vezetője Fodor Józsefné, Marika néni volt, akinek nagyon sok érdeme fűződik az óvoda létesítéséhez: ő szervezte meg az első kollektívát, írta be az első kisgyerekeket. Kiemelkedő szakmai tudása, elhivatottsága meghatározó volt az intézmény életében. A 40 év hosszú idő, ezalatt az óvoda jelentősen átalakult, megújult, küllemében egészen más arculatot öltött, mint amikor megnyitotta kapuit a gyerekek előtt.
A Vajda Péter lakótelepi Óvoda 40 éves jubileumi ünnepségét pénteken délután tartották. A szép számban megjelenteket Unger Tamás alpolgármester köszöntötte, aki mint mondta ez az óvoda mindig híres volt sokszínűségéről, az óvónők kreativitásáról, magas képzettségéről és befogadóképességéről.
-Huszonöt éve az országban úttörőként, az elsők között önkéntes feladatként vállalta Pápa Város Önkormányzata, hogy speciális nevelési csoportot indít az óvodákban, és így segít a sérült gyerekeket nevelő családoknak. Időközben ez a csoport a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz került, bár helyileg továbbra is óvodában működik. Anyagi lehetőségeihez mérten az óvoda korszerűsítése, műszaki fejlesztése az eltelt évek alatt folyamatos volt: 2006-ban tornateremmel bővült az épület, a folyamatos pályázati lehetőségeket kihasználva egyre szebbé vált a környezet, gazdagodott a játszó udvar. Elmondhatjuk, hogy ebben az óvodában szép környezetben, szakképzett pedagógusokkal, a családokkal együttműködve hatékonyan végzik az idejáró gyermekek nevelését, fejlesztését. Ezen munkához kívánok az itt dolgozóknak továbbra is szakmai elhivatottságot, nyugodt, békés nevelőmunkát, a kedves szülőknek pedig azt, hogy mindig úgy érezhessék, gyermeküket ebben az óvodában a lehető legjobb helyen tudhatják- hangsúlyozta az alpolgármester, majd boldog születésnapot kívánt.
Szabó Csilla tagóvoda-vezető elmondta, az eltelt 40 év alatt cserélődtek az itt dolgozó óvónénik, dajka nénik, azonban az óvoda arculatát mindvégig a gyermekközpontúság, a szeretetteljes légkör, a sokszínű tapasztalatszerzés jellemezte. Az óvodáért oly sokat fáradozó korábbi vezetők, Fodor Józsefné és Becskereki Lászlóné értékes örökséget hagytak ránk.
-Becskereki Lászlóné Gyöngyi pedagógiai elhivatottsága, gyermekszeretete megalapozta a vajdai óvoda jó hírnevét. Egész pályafutása során a gyermekek érdekeit szem előtt tartva végezte igényes, magas színvonalú nevelő munkáját. Kedves, melegszívű, de határozott egyénisége, szakmai és emberi tudása maradandó nyomot hagyott a Vajda Péter lakótelepi Óvoda atmoszférájában. Így már csak az a feladat és egyben cél maradt számunkra, hogy méltó módon, a megkezdett úton haladva, új tartalmakkal kiegészítve folytassuk nevelőmunkánkat, megőrizve és tovább örökítve a korábbi gyakorlat értékeit. Ezért az óvodapedagógusi pálya számunkra nem csak munka, hanem hivatás is, ami kitölti egész életünket. A gyermekekkel való együttlét – minden nehézség ellenére – naponta ad nekünk gyönyörűséges pillanatokat. A mai nap pedig gyönyörűséges pillanatok sorozata. Szeretnénk mintát adni a családok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, ugyanakkor a gyermekeket már óvodás korukban megismertetni a kultúra világával. Reméljük, hogy a hozzánk járó gyermekek és családjaik felfedezik maguknak azokat a közösségteremtő erőket, hagyományokat, szokásokat és újdonságokat is, amelyek erőt és hitet adnak a mai, gyakran kapaszkodók nélküli világban. Olyan emberi kapcsolatok kialakítását szeretnénk elősegíteni, melyek által mindannyian jobbá válhatunk és gazdagodhatunk. Olyan értékeket közvetítünk, amelyek segítenek gyermekeknek, szülőknek, munkatársaknak helytállni a mindennapi életben. Nem mondunk le arról az elemi emberi igényről, hogy a gyermekek és szüleik, intézményünk munkatársai – mindannyian együtt – igazi, egymást tisztelő és elfogadó közösség tagjaiként, egymást erősítve, gyermekeink harmonikus felnövekedése érdekében cselekvő módon éljük mindennapjainkat – mondta Szabó Csilla.
A jubileumi ünnepségen elsőként a néptáncos gyermekek bemutatóját láthatták a megjelentek, majd a Rezeda Néptánc Egyesület műsora következett. Az ünnepély fénypontja a hatalmas születésnapi torta volt, amit a szülők, a gyerekek, az óvónők és a meghívott vendégek együtt fogyasztottak el. Az óvoda 40 éves születésnapi rendezvénye táncházzal zárult.
Boldog születésnapot, Vajda Óvoda!